- Advertisement -

Havalar Neden Sıcak, Havalar Neden Soğumuyor?

0 236

Havalar Neden Sıcak, Havalar Neden Soğumuyor?

 

Havaların son birkaç yılda ısınmasının küresel ısınma sorunu ile yakından ilgisi vardır.  Havadaki küresel bazda yüsek oranda antro-pojenik kirletici olan karbondioksit gazının artışı nedeni ile atmosferdeki bu gazın oranı artıyor ve sera gazı etkisi ile dünya ısınıyor. Küresel çapta ısınan dünya, kutuplardaki buzların hızla erimesine yol açarken, okyanus seviyeleri yükseliyor, kara parçalarının alanı daralıyor. Bu da insan –hayvan ve bitki popülasyonlarının yaşam alanlarını daraltıyor ve yaşamlarını tehdit ediyor. .  Dünyanın ısınmasına yol açan gazlara sera gazları deniyor. Karbon monoksit ve karbon dioksit gazlarının yanı sıra, NOx bileşenleri de atmosferin ısınmasına neden oluyor.

Küresel Isınmaya Karşı Kyoto Protokolü

Küresel ısınma, havaların neden sıcak olduğunu açıklıyor. Hayatı tehdit edecek ölçüde atmosfere salınan zararlı gazların kaynaklarının azaltılmasına yönelik alınacak önlemler, sanayisi ilerlemiş ülkelerin de gündemini işgal ediyor. Kyoto protokolü, atmosfere salınan zararlı gazların kaynaklarını azaltmak için imzalandı.  Atmosfere zararlı gazları en çok salan ülke olan ABD bu protokole uymayan ülkeler arasında bulunuyor.  Sanayi ve endüstrinin aşırı gelişiminin bir sonucu olan emisyon gazlarının doğaya salınımına bir önlem alınmazsa, dünya atmosferi yakın zamanda Venüs veya Mars gezegeninin atmosferine benzeyebilir.

Yenilenebilir Yeşil Enerji Kaynakları Havaların Küresel Isınmasını Engelleyebilir

Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması, tesadüf değil. Geleneksel fosil yakıtların dünyaya kazandırdığı konfor ve gelişmiş endüstrinin faturası, atmosferin zararlı gazlarla dolması olarak karşımıza çıkıyor. Gelişmiş ülkeler de iklimlerin bu kadar fazla değişmesinin yol açacağı tehlikelerin farkına vardılar. Atmosfere salınan karbon dioksit, karbon monoksit ve NOx gazlarının azaltılmasının yolu, enerji kaynağı olarak fosil yakıtlarını terk etmekten geçiyor. Araçların elektrikli forma dönüştürülmesi, küresel olarak elektrik üretiminde termik santrallerde kullanılan linyit kömürü yerine alternatiflerin aranması çalışmaları hızlandırıldı.  2023 yılından sonra Fransa ve İngiltere; linyitle çalışan termik santraller yerine, foto voltaik güneş enerji sistemlerini ve rüzgar enerji sistemlerini devreye alacak. Bu noktada nükleer enerjinin, fosil enerji kaynakları yerine kullanılması, atmosferdeki zararlı gazları azaltacak ve dünya, eskisi gibi normale dönebilecek. Bunun yolu, pahalı teknolojileri hayata geçirmektir. Günümüzde nükleer fizyon yöntemi ile enerji santralleri yüksek verimli olarak çalışıyor. Ancak olası bir tehdide ve sızmaya karşı, nükleer fizyon yerine nükleer füzyon ( çekirdek birleştirme) yönteminin tercih edilmesi çok daha iyi olacak.  Şu an Fransa böyle bir projeyi tüm Avrupa için harekete geçirdi. Bu tip girişimlerin tüm dünya ülkeleri tarafından desteklenmesi gerekiyor.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.